Questionnaire / Анкета

 
 

Contact information / Контактні дані

 

Provide proof of participation in the "Humanitarian component of the Victory" / Надайте підтвердження причетності участі у «Гуманітарній складовій Перемоги»

  • After processing of your provided data for seven days you will be notified on results. For one month, according to the schedule, you will receive an individual number "Badge of Honor" of the participant in the "Humanitarian Component of Victory". Після обробки Ваших наданих даних протягом семи днів Ви будете сповіщені про результати. Протягом одного місяця, згідно з графіком, Ви отримаєте індивідуальну номерну "Відзнаку" учасника "Гуманітарної складової Перемоги".
 

Verification