Місія Фонду

Благодійна Організація «Міжнародна благодійна корпорація допомоги» — міжнародний фонд, заснований у вересні 2015-го року з ініціативи голови ГО “Міжнародна Антикорупційна Асамблея” та Саєнко Христини для зміцнення та розвитку авторитету України у світі.

Основною метою Фонду є провадження благодійної діяльності та:

– допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
– освіта;
– охорона здоров’я;
– екологія, охорона довкілля та захист тварин;
– допомога ліквідація їх наслідків;
– опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;
– соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;
– розвиток культури та мистецтва, охорона культурної спадщини;
– розвиток науки і наукових дослідженнь;
– спорт і фізична культура;
– захист прав людини і громадянина та основоположні свободи;
– розвиток територіальних громад;
– розвиток міжнародної співпраці України;
– стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;
– сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.