Зіновій Хоптян

Full Name / Ім’я та прізвище Zinovii Khoptian / Зіновій Хоптян 
ID № 0013
Position / Посада MILITARY VOLUNTEER / ВОЛОНТЕР ВІЙСЬКОВОГО НАПРЯМКУ
ID status / Статус посвідчення

Active / Активне

Expiry Date/Дійсне до 31.12.2024