Володимир Попадинець

Full Name / Ім’я та прізвище Volodymyr Popadynets / Володимир Попадинець
ID № 0021
Position / Посада MILITARY VOLUNTEER / ВОЛОНТЕР ВІЙСЬКОВОГО НАПРЯМКУ
ID status / Статус посвідчення

Active / Активне

Expiry Date/Дійсне до 31.12.2024