Василь Шпілька

Full Name / Ім’я та прізвищеVasyl Shpilka / Василь Шпілька
ID№ 0039
Position / ПосадаMILITARY VOLUNTEER / ВОЛОНТЕР ВІЙСЬКОВОГО НАПРЯМКУ
ID status / Статус посвідчення

Active / Активне

Expiry Date/Дійсне до 31.12.2024