Василь Антолик

Full Name / Ім’я та прізвище Vasyl Antolyk / Василь Антолик
ID № 0041
Position / Посада MILITARY VOLUNTEER / ВОЛОНТЕР ВІЙСЬКОВОГО НАПРЯМКУ
ID status / Статус посвідчення

Active / Активне

Expiry Date/Дійсне до 31.12.2024