Олексій Федкевич

Full Name / Ім’я та прізвищеOleksii Fedkevych / Олексій Федкевич
ID№ 0036
Position / ПосадаMILITARY VOLUNTEER / ВОЛОНТЕР ВІЙСЬКОВОГО НАПРЯМКУ
ID status / Статус посвідчення

Active / Активне

Expiry Date/Дійсне до 31.12.2024