Наталія Овсяник

Full Name / Ім’я та прізвище Nataliia Ovsianyk / Наталія Овсяник
ID № 0003
Position / Посада Assistant to the President / Помічник Президента
ID status / Статус посвідчення

Active / Активне

Expiry Date/Дійсне до: 31.12.2024