Микола Рішко

Full Name / Ім’я та прізвище Mykola Rishko / Микола Рішко
ID № 0009
Position / Посада MILITARY VOLUNTEER / ВОЛОНТЕР ВІЙСЬКОВОГО НАПРЯМКУ
ID status / Статус посвідчення

Active / Активне

Expiry Date/Дійсне до 31.12.2024